Installation av servohydrulisk knäledsmaskin BI500 till Nordiska Plast

Servohydrulisk knäledsmaskin BI500 till Nordiska Plast