Installation av en ny Borche Bi160 med kringutrustning

Installation av en ny Borche Bi160 med kringutrustning