Service

JMC Industriteknik AB är ett service inriktat bolag med kunder över hela Sverige. Bolaget har en djup och bred kompetens inom maskininstallation, service och löpande maskin underhåll. Genom att vi även har en kompetent och erfaren personal så är vi vana vid att hantera och lösa akuta problemställningar hos dig som kund på ett effektivt sätt med kort varsel. Under åren har vi utvecklat ett antal kostnadseffektiva service koncept som är anpassade efter våra kunders behov.

Vi bygger vår förmåga på en gedigen erfarenhet, unik helhetssyn, hög innovationskompetens i kombination med att vi har all kompetens och förmåga ”in-house”. Detta leder till att du som kund upplever snabba utvecklingsprojekt där rätt förmåga levereras till dig på ett kostnadseffektivt sätt.

Vi är helt enkelt en komplett leverantör när du vill effektivisera din produktion och fokusera på din kärnverksamhet. Vi har all kunskap under ett och samma tak vilket gör oss helt unika.