Robotteknik

Vi designar, tillverkar, installerar och underhåller kompletta robotlösningar för att öka din produktivitet, kvalité och flexibilitet. Vi erbjuder kompletta lösningar genom att vi har en bred kompetens inom programmering av robotsystem, robotsimulering samt flödes- och processoptimering.

Genom att vi även är Partner för kända varumärken såsom exempelvis Fanuc och Universal robots så kan vi även hantera inköp av kompletta lösningar på ett kostnadseffektivt sätt.