Förebyggande

Brons: vi tar ett ansvar för att hålla reda på när dina anläggningar eller dina maskiner behöver service och förebyggande underhåll. Vi skickar ut information till dig som kund när det är dags för service så att du kan boka nödvändig service.


Silver: här tecknar vi ett serviceavtal där vi tar ett helhetsansvar för service och förebyggande underhåll av dina maskiner utan att du behöver tänka på detta. Du kan fokusera på din kärnaffär och vi säkerställer att dina processer och maskiner fungerar. Efter varje servicetillfälle så får du en rapport vad vi utfört för arbete, vad vi ev åtgärdat samt om vi har identifierat några ytterligare förbättringsåtgärder som man bör genomföra.


Guld: här tar vi ett tillgänglighetsansvar och garanterar x% tillgänglighet. Här gör vi ett fullt ut kundanpassat koncept med skräddarsydda lösningar på service, förebyggande underhåll samt jour lösningar för ev akuta serviceåtgärder.