Elkonstruktion

För att kunna vara en komplett leverantör av effektiva och automatiserade produktionssystem så har vi även specialistkompetens inom elkonstruktion där vi bland annat konstruerar olika typer av apparats skåp, automatikutrustningar och styrutrustningar.

Vi projekterar, programmerar samt levererar kompletta system för industriautomation.